Liiketoiminnat

Pankkitoiminta

OP on johtava asunto- ja yritysrahoittaja Suomessa. OPn markkinaosuus kasvoi vuoden aikana asuntoluotoissa 39,4 prosenttiin ja yritysluotoissa 37,8 prosenttiin. Pankkitoiminta on OPn liiketoimintasegmenteistä suurin ja tarjoaa asiakkaille laajan ja kokonaisvaltaisen tuote- ja palveluvalikoiman. 

Henkilöasiakkaille OPn pankkitoiminnan palvelut ja tuotteet kattavat päivittäiset pankkiasiat, lainat, säästöt ja sijoitukset sekä asumisen. Tavoitteenamme on henkilöasiakkaiden taloudellisen hyvinvoinnin turvaaminen ja oman talouden hallinnan ja menestyksen edistäminen. Haluamme tarjota asiakkaille kokonaisvaltaiset ja eri elämäntilanteisiin sopivat joustavat pankkipalvelut.

Yritysasiakkaille tarjoamme pankkipalvelut, rahoituksen, maksuliike- ja kassanhallintapalvelut, sijoittamispalvelut ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvät asiantuntijapalvelut. OPn yritysasiakkaina on pieniä, keskisuuria ja suuria yrityksiä sekä yhteisöjä. Asiakassuhteissa tavoittelemme pitkäjänteisyyttä ja monipuolisia kokonaisasiakkuuksia. Kun asiakkaat tunnetaan hyvin ja heidän kanssaan toimitaan tiiviissä vuorovaikutuksessa, voidaan ratkaisut räätälöidä tarpeisiin sopiviksi. Yritysten kumppanina haluamme omalla toiminnallamme edistää kotimaisen yritystoiminnan menestystä ja kansainvälistymistä. Kansainväliseen palvelukykyyn panostetaan muun muassa solmimalla harkittuja kansainvälisiä kumppanuuksia asiakaskunnan tarpeisiin pohjautuen.

Lue lisää pankkitoiminnan tuotteista ja palveluista osoitteesta uusi.op.fi.

OPn uuden strategian mukaisesti pankkitoiminnan digitaalisten palveluiden kehittämiseen panostetaan merkittävästi. Tavoitteena on kehittää käyttökokemukseltaan markkinoiden parhaat palvelut talouden suunnitteluun ja hallintaan. Matkallaan monialaiseksi palveluyritykseksi OP kehittää uusia digitaalisia palveluita myös asumiseen. OPn visiona on tulevaisuudessa tarjota kokonaisvaltainen asumisen ekosysteemi, joka palvelee asiakkaita asumisen tarpeissa asuntokaupoista remontteihin ja kodin arkeen.

 

 

 

 

OPn markkinaosuus kasvoi v. 2016 asuntoluotoissa 39,4 prosenttiin ja yritysluotoissa 37,8 prosenttiin. #OPVuosi2016

 

 

 

Yritysasiakkaille uusia rahoitusmalleja ja
digipalveluita, henkilöasiakkaille turvaa ja
sujuvuutta arkeen

Yritysten merkitys Suomen taloudelle on tärkeä ja OP haluaa olla mukana tukemassa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä. Yritysten palveluiden laaja-alainen kehittäminen on tärkeä osa OPn uutta strategiaa käytäntöön vievistä kehitysohjelmista.

Maaliskuussa OP allekirjoitti Euroopan investointirahaston (EIR) kanssa sopimuksen 150 miljoonan euron SME InnovFin -takausmallista pk-yritysten innovaatioiden ja kasvun vauhdittamiseen. Sopimuksen puitteissa OP voi myöntää innovatiivisille pk-yrityksille uusia luottoja, joihin EIR antaa 50 prosentin riskinjakotakauksen. Uusi rahoitusmalli on herättänyt kiinnostusta pk-yrityksissä, ja luottoja oli vuoden 2016 lopussa myönnetty jo yli 50 miljoonaa euroa 150 miljoonan euron ohjelmasta.

OP toimii myös pk-yrityksille suunnatun SME Initiative -rahoituksen välittäjäpankkina. Takausmalli toteutetaan yhdessä Suomen valtion ja Euroopan Investointirahaston kanssa. Rahoittamalla pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla on kasvupotentiaalia, OP on mukana tukemassa tulevaisuuden talouskasvua ja työllisyyttä.

Toukokuussa OP lanseerasi kaksi pienyritysasiakkaille suunnattua digitaalista palvelua: OP-yritysmobiilin ja Pivo Kassan. OP-yritysmobiililla yrittäjä voi hoitaa peruspankkiasioiden lisäksi myös esimerkiksi laskuttamisen ja saatavien seurannan mobiilisti jopa liikkeellä, esimerkiksi asiakaskäynnillä ollessaan. Pivo Kassa on pienen yrityksen kassapalvelu, joka tarjoaa kaiken tarvittavan sekä kivijalkakaupan että verkkokaupan maksuliikenteeseen ja myyntiin. Pivo Kassan avulla pienyrittäjä voi perustaa verkkokaupan vain muutamissa minuuteissa. OP-yritysmobiilin ja Pivo Kassan kaltaisilla tuotteilla OP haluaa olla mukana tuomassa yrittäjille digitalisaation luomia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen ja yritystoiminnan perusrutiinien tehostamiseen.

Henkilöasiakkaiden talouden turvaamiseen OP lanseerasi Pitkä kiinteä korko -tuotteen, jonka avulla asuntolainan voi ensimmäistä kertaa sitoa kiinteään korkoon jopa 25 vuodeksi. Tuote on Suomessa ensimmäinen laatuaan. Koko laina-ajalle otettavalla kiinteällä korolla asuntolainan korkomenot ovat tiedossa jo lainanottohetkellä. Uuden tuotteen etuna on myös se, että asiakas voi maksaa lainan takaisin suunniteltua aikaisemmin ilman kustannuksia ja ottaa lyhennysvapaata normaalimenettelyn mukaisesti. Tuote on suunnattu OPn omistaja-asiakkaille.


Henkilöasiakkaiden käytettäväksi tuli myös uusi maksamisen tapa, kun OPn suosittuun Pivo-mobiilisovellukseen tuotiin lähimaksuominaisuus. OP oli ensimmäinen pankki Suomessa, joka toi lähimaksamisen puhelimeen ja Euroopassakin ensimmäisten pankkien joukossa. Pivon lähimaksuominaisuudella OP pyrkii sujuvoittamaan asiakkaan arkea, kun ostokset voi hoitaa lähes aina taskusta löytyvällä puhelimella, eikä lompakkoa välttämättä tarvitse kantaa mukana.

OPn visiona on tarjota asumisen ekosysteemi,
joka palvelee asiakkaita monipuolisesti
asumisen tarpeissa. #OPVuosi2016

 
 

Luotonannossa vastuullisuuden arviointi on
osa riskienhallintaa

OPssa asiakkaiden luotonantoa arvioidaan aina kokonaisvaltaisesti. Rahoituksessa ohjenuorana ovat luotonannon eettiset periaatteet ja ohjeet. Luotonannossa ja sen ohjeistuksessa huomioidaan hyvää luotonantotapaa koskevat säännökset sekä Finanssivalvonnan antamat suositukset.

OP oli 1. pankki Suomessa, joka toi
lähimaksamisen puhelimeen ja
Euroopassakin ensimmäisten pankkien
joukossa. #OPVuosi2016

 

Henkilöasiakkaiden osalta vastuullinen luotonanto perustuu asiakkaan velanhoitokyvyn huolelliseen selvittämiseen, luoton määrän mitoittamiseen ja riskien ymmärrettävään selittämiseen asiakkaalle. Yritysasiakkaiden rahoittamisessa taloudellisten seikkojen arvioinnin lisäksi rahoitettavien hankkeiden sosiaalisten ja ympäristövaikutusten tunnistaminen ja analysointi on tärkeää myös riskienhallinnan näkökulmasta ja normaali osa luottokelpoisuuden arviointiprosessia. Oman analyysin lisäksi OP konsultoi tarvittaessa riippumatonta arvioijaa, joka arvioi yksittäisen asiakkaan tai rahoitettavan hankkeen ympäristöriskit.

Vuonna 2016 OP päätti alkaa noudattaa vapaaehtoista projektirahoituksessa sovellettavaa Equator Principles -sitoumusta ympäristöasioiden ja sosiaalisen vastuun riskienhallinnasta. Vaikka OP osallistuu vuosittain vain muutamiin Equator Principles -sitoumuksen mukaisiin projektirahoituksiin, on keskeisimpiin kansainvälisiin vastuullisuussopimuksiin sitoutuminen OPlle tärkeä osa yhteiskuntavastuutyötä.