Liiketoiminnat

Vahinkovakuutus

OP on Suomen johtava vahinkovakuuttaja. Tarjoamme henkilö- sekä yritys- ja yhteisöasiakkaille
monipuolisen ja kattavan vakuutusturvan. Uudenlaisten palvelukonseptien, digitaalisten ratkaisujen, laadukkaan yhteistyökumppaniverkoston sekä prosessitehokkuuden avulla kehitämme jatkuvasti korvauspalvelumme asiakaskokemusta ja luomme samalla kilpailuetua. OPn terveys- ja hyvinvointipalvelut ovat toistaiseksi osa vahinkovakuutusliiketoimintaa. Tavoitteena on rakentaa terveys-ja hyvinvointiliiketoiminnasta oma liiketoiminta-alueensa.

Henkilöasiakkaiden vakuuttamisen tavoitteena on varmistaa asiakkaillemme monipuolinen ja kattava vakuutusturva. Keskeisimmät vakuuttamisen osa-alueet ovat auton, kodin ja muun omaisuuden vakuuttaminen sekä henkilövakuuttaminen muun muassa tapaturmien ja sairauksien sekä matkustamisen varalta.

Yritysasiakkaiden palveluissa tehtävänämme on turvata asiakkaidemme toiminnan jatkuvuus, tukea henkilöstön työkykyä ja auttaa turvallisen toimintaympäristön rakentamisessa. Tarjoamme asiakkaillemme kattavat ja monipuoliset riskienhallintapalvelut, joiden avulla yritys pystyy paremmin varmistamaan liiketoimintansa häiriöttömyyden ja varmuuden ongelmatilanteissa. Yritystoiminnan keskeiset vakuutettavat kohteet ovat yrittäjä itse, yrityksen henkilöstö, yrityksen käyttö- ja vaihto-omaisuus, tavarankuljetukset, ajoneuvot sekä yritysliiketoiminta. OP on laajentanut tarjoomaansa yrityksille kyber- eli tietoturvavakuutuksella ja henkilövakuutuksiin liitännäisellä työterveyshuoltopalvelulla. EPSI Ratingin asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta mittaavassa Vakuutus 2016 –tutkimuksessa OP nousi yritysasiakkaiden vakuuttamisessa ensimmäiselle sijalle.

Korvauspalvelussa OPlla on kumppanuussopimuksia yli 20 toimialalla, esimerkiksi terveydenhuoltoalan yritysten, autokorjaamojen, rakennuskorjaus- ja kodinkoneliikkeiden kanssa. Kumppanuuksilla varmistetaan laadukas asiakaskokemus, korvaustoiminnan kustannustehokkuus, tasalaatuisuus ja saatavuus lähellä asiakasta. Uudet digitaaliset palvelut, kuten vahinkoapu.op.fi ja OP-mobiilin Vakuutus-osio tarjoavat asiakkaille sujuvan tavan hoitaa vahinkoasioita. Vahinkoapu-palvelusta asiakkaat löytävät toimintaohjeet vahinkotilanteeseen sekä tietoa siitä, mitä vakuutus korvaa. Vahinkoapu-palvelu löytyy myös OP-mobiilista ja OP-yritysmobiilista. Henkilöasiakkaiden OP-mobiilissa asiakkaat voivat tehdä samalla vahinkoilmoituksen. Jo 70 prosenttia henkilöasiakkaiden vahingoista ilmoitetaan verkon tai mobiilin kautta.

Lue lisää vahinkovakuutuksen tuotteista ja palveluista osoitteesta uusi.op.fi.

Vahinkovakuutusta uudistetaan OPn uuden strategian myötä muun muassa korvauspalvelua ja tuotevalikoimaa kehittämällä. Vahinkovakuutuksen tavoite on olla alan innovatiivisin toimija ja uudistaa suomalaista vahinkovakuutustoimintaa.

 

 

EPSI Ratingin asiakastyytyväisyys
ja -uskollisuustutkimus 2016:
OP 1. yritysasiakkaiden vakuuttamisessa. #OPVuosi2016

 

 

 

Ajoneuvo- ja mobiililaitevahinkojen hoitomallit edustavat uudenlaisia palvelukonsepteja

Uuden strategian mukaisesti OP pyrkii siirtämään kehittämisen painopistettä yksittäisistä tuotteista kohti asiakaskeskeisiä palvelukokonaisuuksia. Vahinkovakuutuksessa tähän suuntaan on jo edetty esimerkiksi auto- ja mobiililaitevahinkojen palvelumalleissa, joissa pyritään helpottamaan asiakkaan arkea ja tarjoamaan näin ylivertainen asiakaskokemus.

Vuoden 2015 lopussa aloitetun uudenlaisen autovahinkojen palvelumallin suosittu pilotti sai vuoden 2016 lopussa jatkoa, kun Korjaamomestaripalveluksi nimetty konsepti käynnistyi pääkaupunkiseudulla sekä Tampereen ja Turun alueilla. Palvelussa asiakas ohjataan vahingon sattuessa suoraan korjaamokumppanille, jossa on paikalla OPn Korjaamomestari. Mallin tarkoituksena on helpottaa autovahinkojen hoitamista niin, että asiakas saa kerralla hoidettua niin auton korjauksen kuin vahinkoon liittyvät korvauksetkin ja pääsee nopeammin takaisin arkeen. Palvelua on tarkoitus laajentaa edelleen vuosien 2017–2018 aikana useammalle korjaamokumppanille ja paikkakunnalle.

Myös mobiililaitevahingoissa käynnistettiin vuoden 2016 lopussa uudenlainen palvelumalli, jossa asiakkaat voivat korjauttaa mobiililaitteensa OPn huoltoliikekumppanilla nopeasti ilman erillistä vahinkoilmoitusta. OP korvaa vuosittain noin 30 000 mobiililaitevahinkoa. Uuden palvelumallin ansiosta asiakkaamme saavat hoidettua mobiililaitevahinkoonsa liittyvät korvausasiat huomattavasti aiempaa helpommin.

Vahinkovakuuttamisessa vastuullisuus on asiakkaan suojaamista riskeiltä ja kannustamista ympäristöystävälliseen toimintaan

Vahinkovakuuttamisessa OPn vastuullinen tehtävä on vastata asiakkaiden riskienhallinnan ja turvallisuuden edistämisestä sekä vahinkojen ennaltaehkäisystä. OP kartoittaa yhdessä asiakkaan kanssa potentiaaliset riski- ja turvallisuustekijät ja optimoi vakuutusratkaisut asiakaskohtaisesti. OP varmistaa, että asiakas on riittävän tietoinen riskeistään eivätkä mahdolliset vahingot aiheuta ylitsepääsemättömiä taloudellisia vaikeuksia.

Muuttuva ilmasto vaikuttaa vakuutusasiakkaidemme elämään ja yritysten liiketoimintaympäristöön. OP haluaa kehittää omaa vakuutustoimintaansa yhä ympäristöystävällisemmäksi. Tavoitteenamme on, että vakuutusratkaisumme kattavat mahdollisimman laajasti kaikki vakuutuskelpoiset riskit muuttuvissakin olosuhteissa. Korvaustoiminnassa OP edellyttää kumppaneiden huomioivan ja toimivan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Tuemme kestävää kehitystä paitsi kehittämällä omaa toimintaamme, myös kannustamalla muita ympäristöystävällisempiin tekoihin. Pyrimme ohjaamaan asiakkaidemme ja kumppaniemme toimintaa ilmastonmuutosta hillitseväksi. Lisäämme myös riskitietoutta ja ohjaamme ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Tavoitteenamme on edistää ihmisten ja yhteisöjen vastuullista toimintaa sekä ohjata ilmastonmuutosta koskevan lainsäädännön ja viranomaismääräysten kehitystä.

 

OP korvaa n. 30 000 mobiililaitevahinkoa/vuosi – korjauttaminen uuden palvelun myötä entistä helpompaa. #OPVuosi2016

 

 

 

 

Terveys- ja hyvinvointipalvelut
laajenevat asteittain

Terveys- ja hyvinvointipalveluiden laajentaminen on OPn ensimmäinen askel kohti monialaista palveluyritystä. Toistaiseksi terveys- ja hyvinvointipalvelut ovat osa Vahinkovakuutuksen liiketoimintasegmenttiä.

OP otti ensiaskeleensa terveys- ja hyvinvointipalveluissa vuoden 2013 alussa avaamalla Helsingissä täysin omistamansa Omasairaalan, jonka tavoitteena on mahdollisimman nopean hoitoketjun ja erinomaisen asiakaskokemuksen tarjoaminen. Sairaalaverkosto laajeni elokuussa 2016, kun OPn toinen sairaala avattiin Tampereelle. Tampereen sairaalan avaamisen yhteydessä Omasairaala Oy:n nimi vaihdettiin Pohjola Terveys Oy:ksi ja sairaaloiden nimeksi vaihtui Pohjola Sairaala. Vuosina 2017–2018 Pohjola Sairaalat avataan myös Ouluun, Kuopioon ja Turkuun. Henkilöasiakkaiden palveluiden lisäksi Pohjola Sairaalat tarjoavat myös yritysasiakkaille työterveyshuoltopalveluita.

Pohjola Sairaalan asiakkailta kerätään käyntien yhteydessä palautetta NPS-mittarilla (Net Promoter Score). Pohjola Sairaalan NPS on ollut ensimmäisen sairaalan avaamisesta lähtien korkea, 96 vuonna 2016 (NPS:n vaihteluväli -100–+100).

Terveys- ja hyvinvointipalveluihin laajentuminen sopii hyvin OPn vastuulliseen perustehtävään omistaja-asiakkaiden ja toimintaympäristön menestyksen edistämisestä. Pohjola Sairaala on onnistunut lyhentämään hoitoketjua merkittävästi, mikä hyödyttää kaikkia osapuolia: työntekijää, työnantajaa, yhteiskuntaa ja vahinko- ja työeläkevakuuttajia lyhyempien poissaolojen ja pienempien kustannusten, korvausten ja ansionmenetysten kautta.

Aalto-yliopiston keväällä 2016 julkaiseman Jyvä-tutkimushankkeen tulokset osoittivat, että verrattuna OP Vakuutuksen kumppaneihin Pohjola Sairaala lyhensi tapaturmapotilaiden hoitoketjua 15 prosenttia ja kokonaiskustannukset potilasta kohden vähenivät aiemmasta noin 2 000 euroa. Tutkimuksen mukaan työkyvyttömyysjaksot lyhenivät noin 20 vuorokautta potilasta kohden ja potilaista 98 prosenttia suositteli Pohjola Sairaalan palvelua muille. Jyvä-tutkimuksen aineisto on OP Vakuutuksen vertailutietoa vuosilta 2013–2014 ja siinä on verrattu yksityissektorin toimijoita.

 

Pohjola Sairaalan NPS on ollut ensimmäisen sairaalan avaamisesta lähtien korkea, 96 vuonna 2016. #OPVuosi2016