OP Ryhmä

OP on huippuammattilaisten työyhteisö

OP Ryhmän uuden strategian mukainen matka monialaiseksi palveluyritykseksi on myös henkilöstön näkökulmasta suuri muutosprosessi. Henkilöstöasioissa painopisteitämme ovat osaamisen, johtamisen ja kulttuurin uudistaminen ja kehittäminen.

Toimialan murros haastaa organisaation uudistumiskyvyn ja kiristää huomattavasti osaamisvaateita niin hallinnossa, johdossa kuin henkilöstössä. Johtamisen ytimessä on yhteistyö, tehokkuus ja uudistuminen sekä erinomainen muutosjohtamisen kyky. OPn kulttuuri perustuu vahvaan arvopohjaan sekä jatkuvaan uudistumisen ja uudistamisen ilmapiiriin. Osaava ja motivoitunut henkilöstö luo ryhmälle menestystekijän, jolla vastataan muuttuvan toimintaympäristön ja digitalisaation tuomiin haasteisiin.

Monipuolisia tapoja kehittää osaamista

OPssa on monipuolisia tapoja kehittää osaamista kaikille henkilöstöryhmille. Perustana kehittymiselle on jokaisen yksilön kohdalla OPn strategian sisäistäminen ja ymmärrys siitä, miten uudistuminen tulee vaikuttamaan omiin tekemisiin ja osaamisiin.

Osaamisen kehittämisessä hyödynnetään vahvasti kaikkia oppimisen keinoja ja tilaisuuksia työntekemisen puitteissa: rakentamalla uusia haasteita ja oppimisen tilaisuuksia nykyisiin tehtäviin tai hyödyntäen monipuolisia uramahdollisuuksia ryhmän sisällä. Uuden oppimisen keskiössä on osaamisen jakaminen ja ymmärryksen syventäminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja verkostoissa. Näiden osaamisen kehittämisen keinojen lisäksi OPssa käytettiin henkilöstön lähikouluttamiseen sekä video- ja verkko-opiskeluratkaisuihin noin 7 miljoonaa euroa vuonna 2016. Vuosittaisten suoritusarviointien ja kehityskeskusteluiden piiriin kuuluu koko OPn henkilöstö Suomessa ja ulkomailla.

Hallinnon osaamisen kehittämistä varten osuuspankkien hallituksissa ja hallintoneuvostoissa toimiville hallintohenkilöille on luotu kattava osaamisen kehittämisen kokonaisuus, joka koostuu verkkokursseista ja koulutuspäivistä. Hallinnon osaamisen ja hallitustyöskentelyn kehittämisen tavoitteena on luoda hyvät edellytykset osuuspankkien hallintotehtävien menestykselliseen hoitamiseen ja siten koko OP Ryhmän uudistumiseen.


Henkilöstökyselyt ja kehittyvät työhyvinvoinnin käytännöt varmistamassa henkilöstön työkykyä

OP Ryhmän organisaatioilla on keskitetysti käytettävissään kaksi erilaista henkilöstökyselyä: laaja, koko organisaation läpileikkaava Henkilöstötutkimus ja nopeatempoisempi Pulssi. Henkilöstötutkimus toteutetaan OP Ryhmässä joka toinen vuosi. Seuraava tutkimus tehdään vuonna 2017. Vuoden 2015 henkilöstötutkimuksen tulos oli hyvää tasoa ja siinä keskeisiksi OPn menestystekijöiksi nousivat yhteisöllisyys, arvojen mukainen toiminta sekä asiakaskeskeisyys.

OPn työhyvinvoinnin johtamisen toimintamalleja päivitettiin vuoden 2016 aikana. Työhyvinvoinnin toimintamallit, työterveyshuolto ja työsuojelun käytännöt varmistavat entistä vahvemmin henkilöstön työkyvystä huolehtimista läpi työuran.

OP on haluttu työnantaja

OP oli 2016 Universumin työnantajamielikuvatutkimusten mukaan finanssialan halutuin työnantaja kaupallisen koulutuksen omaavien nuorten ammattilaisten keskuudessa ja paransi sijoitusta 5. sijalle viime vuoden sijalta 6. Vastaavassa opiskelijoille tehdyssä tutkimuksessa OPn sijoitus nousi sijalta 6. sijalle 4.

Oppilaitosten kanssa on tehty monimuotoista yhteistyötä muun muassa erilaisten projektien, kilpailujen sekä opiskelijavierailujen muodossa. Lisäksi OP Ryhmän työnantajakuvatyötä on tehty eri kohderyhmien parissa osallistumalla tapahtumiin ja rekrytointimessuille. Lanseerasimme esimerkiksi Slush-tapahtuman yhteydessä OPn Kiitorata trainee-ohjelman, joka on tarkoitettu opintojensa loppuvaiheessa oleville ylemmän korkeakoulutason opiskelijoille.

 

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on OPlle menestystekijä muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. #OPVuosi2016