OP Ryhmä

Keskeiset tapahtumat

OPn vuosi 2016 oli varsin tapahtumarikas!
#OPVuosi2016

 

 

 

Sijoita Suomeen -avauksesta runsaasti uusia omistajia kotimaisille pörssiyhtiöille

#SijoitaSuomeen-avauksen myötä OP muun muassa poisti kaupankäyntikulut Helsingin pörssiin listattujen kotimaisten yhtiöiden osakkeilta ja tarjosi osaketutkimustiedot kaikille maksutta hankkeen aikana. Maaliskuun 2016 lopussa päättynyt avaus toi suomalaisille pörssiyhtiöille runsaasti uusia omistajia, vaikutti merkittävästi kaupankäyntiaktiivisuuteen Helsingin pörssissä ja kasvatti kiinnostusta ammattimaisesti tuotettua sijoittajainformaatiota kohtaan. 

EIR-rahoituksella tukea tulevaisuuden talouskasvuun ja työllisyyteen

OP allekirjoitti maaliskuussa Euroopan investointirahaston (EIR) kanssa sopimuksen 150 miljoonan euron rahoituksesta pk-yritysten innovaatioiden ja kasvun vauhdittamiseen. Pk-yritysten kiinnostus rahoitusta kohtaan on ollut suurta ja useat yritykset ovat hyödyntäneet sitä. Lisäksi OP jätti lokakuussa hakemuksen välittäjäroolista liittyen Suomen valtion, EIP-ryhmän ja Euroopan komission yhteiseen pk-yritysaloitteeseen. Uusi sopimus allekirjoitettiin tammikuussa 2017 ja sen puitteissa OP voi rahoittaa niin ikään 150 miljoonalla eurolla alle 250 henkilöä työllistäviä pk-yrityksiä.

 

Mobiili päihitti verkon pankkiasioinnissa

Mobiilista tuli suosituin pankkiasioinnin kanava, kun asioinnin määrä OP-mobiilissa ohitti maaliskuussa ensimmäistä kertaa asioinnin OP-verkkopalvelussa. Keskimäärin OP-mobiilissa oli vuonna 2016 11,4 miljoonaa käyntiä kuukaudessa ja op.fi:ssä 10 miljoonaa.

Mobiilipalvelut kehittämisen keskiössä

Pivon lähimaksuominaisuuden lanseerauksen myötä OP toi ensimmäisenä pankkina Suomessa lähimaksamisen mobiiliin. Lisäksi OP lanseerasi kaksi yritysasiakkaille suunnattua palvelua, Pivo Kassan ja OP-yritysmobiilin sekä lapsille ja nuorille suunnatun Pivo Juniorin.

 

Perheenlisä-avauksella tukea uuden elämän alkuun

Huhtikuussa OP julkisti lapsiperheille suunnatun #Perheenlisä-avauksen, jossa vauvaperheille tarjotaan uuden perheen arkea helpottavia tuotteita ja palveluita kuten maksuttomia vakuutuksia ja lyhennysvapaata.

Kohti monialaista palveluyritystä

OP Ryhmän keskusyhteisön hallintoneuvosto vahvisti kesäkuussa OP Ryhmän strategian ja ryhmätasoiset strategiset tavoitteet. OPn tavoitteena on muuttua asteittain puhtaasta finanssitoimijasta digitaalisen ajan monialaiseksi palveluyritykseksi, jolla on vahva finanssiosaaminen. Strategiassa korostuu asiakaskokemuksen kehittäminen palveluita ja toimintoja digitalisoimalla.

 

60 hiiliyhtiötä suljettiin pois sijoituksista

Vuoden 2015 lopussa OP ilmoitti sulkevansa hiiliyhtiöt pois aktiivisista sijoituksista. Hiiliyhtiöiden kartoitustyö saatiin päätökseen heinäkuussa ja sen tuloksena OP poisti sijoituskohteistaan 60 yhtiötä. Tämä tarkoittaa, ettei OPn aktiivisiin, suoria sijoituksia tekeviin rahastoihin voi jatkossa sisältyä näiden yhtiöiden osakkeita tai korkoinstrumentteja.

Laajentumista terveyden ja hyvinvoinnin alueella

OP Ryhmä avasi toisen sairaalan Tampereelle. Avaamisen yhteydessä Omasairaala Oy:n nimi vaihdettiin Pohjola Terveys Oy:ksi. Vuosina 2017–2018 avataan uudet Pohjola Sairaalat myös Ouluun, Turkuun ja Kuopioon.

 

OP Finanssialan keskusliitosta Paltaan

OP Osuuskunnan hallintoneuvosto päätti 28.9., että OP Ryhmä irtautuu Finanssialan keskusliiton (FK) toiminnasta. OPsta tuli Palvelualojen työnantajat Palta ry:n jäsen 1.1.2017 alkaen. OP myös vahvistaa omaa edunvalvontaansa.

Yliopistoille ennätyssuuret lahjoitukset

OP haluaa olla varmistamassa Suomen pitkän aikavälin menestystä ja osallistui yliopistojen varainhankintakampanjaan ennätyksellisen suurella 6,3 miljoonan euron lahjoituskokonaisuudella. Kokonaissumma koostuu osuuspankkien ja keskusyhteisön lahjoituksista.

 

Ensiaskel liikkumisen toimialalla

OP vauhditti siirtymistä finanssitoimijasta kohti monialaista palveluyritystä ja julkisti Kulku-palvelun, joka on OPn ensiaskel liikkumisen toimialalla. Kulku-palvelu madaltaa kynnystä sähköautoilun aloittamiseen tarjoamalla pääkaupunkiseudun kuluttajille ja pienyrityksille mahdollisuuden sähköautoiluun kuukausihinnalla ilman omistamiseen liittyvää huolta, tarvetta suuriin kertainvestointeihin tai arvailua auton arvon laskusta.

Sata vuotta vapaaehtoistyötä

OP jatkaa #Suominousuun-avausten sarjaa Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi suurella vapaaehtoistyöhankkeella. OPn lahja Suomelle on 100 vuotta vapaaehtoistyötä. Kaikki OPn 12 000 työntekijää saavat tehdä päivän vapaaehtoisena työajallaan. Kutsumme myös suomalaiset mukaan vapaaehtoistoimintaan sadan vuoden edestä. Tammikuussa 2017 avautunut uusi vapaaehtoistyön välityssivusto Hiiop100.fi saattaa yhteen avun tarvitsijat ja vapaaehtoistyön tekijät.