OP Ryhmä

Omistaja-asiakkaan etu ohjaa toimintaamme

Asiakkaidensa omistama OP luo perustehtävänsä mukaisesti hyvinvointia omistaja-asiakkailleen ja toimintaympäristölleen.
Siksi toiminnan keskiössä on omistaja-asiakas.

Omistaja-asiakkaaksi voi liittyä maksamalla jäsenosuusmaksun. Jäsenosuusmaksu on kertasijoitus, muita maksuja ei ole. Omistaja-asiakkaalla on kahdenlaisia oikeuksia: Omistaja-asiakkaalla on oikeus osallistua ja äänestää osuuspankkinsa osuuskunnan kokouksessa tai edustajiston vaaleissa. Omistaja-asiakas on myös oikeutettu kulloinkin voimassa oleviin OPn omistaja-asiakkaan etuihin.

Omistaja-asiakkaiden on ollut vuodesta 2014 lähtien mahdollista sijoittaa omaan osuuspankkiinsa myös Tuotto-osuuksien kautta. Osuuspankki maksaa Tuotto-osuuksille vuosittain korkoa pankin tuloksen perusteella ja ohjaa näin osan hyvästä menestyksestään omistaja-asiakkailleen. OP ennakoi maksavansa Tuotto-osuuksille korkoa 3,25 (3,25) prosenttia vuodelta 2016.

Vuonna 2016 OP Ryhmän omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi 256 000:lla yli 1,7 miljoonaan. Kulunut vuosi oli toinen kokonainen toimintavuosi sen jälkeen, kun Pohjola Pankki poistettiin pörssistä ja OP teki paluunsa juurilleen kokonaan asiakkaidensa omistamaksi toimijaksi. Osana täysin asiakasomisteisen OP Ryhmän rakentamista pääkaupunkiseudulla toimiva osakeyhtiöpohjainen OP Helsinki muutettiin osuuspankiksi.

Omistaja-asiakas vaikuttaa osuuspankin hallinnossa

Osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti hallintomme tuo vahvasti omistaja-asiakkaiden äänen päätöksentekoon ja toiminnan kehittämiseen. Omistaja-asiakkaat valitsevat keskuudestaan oman pankkinsa hallintohenkilöt. Näin varmistetaan, että osuuspankin toimintaa kehitetään paikallisten asiakkaiden tarpeita kuunnellen. Hallinnon kautta omistaja-asiakkaiden vaikutusmahdollisuudet ulottuvat alueellisen elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Lue lisää osuuspankkien paikallisesta vaikuttavuudesta.

Osuuspankit ovat yritysmuodoltaan osuuskuntia, joissa päätöksenteon perusarvoihin kuuluu jäsen ja ääni -periaate. Jäsenet eli omistaja-asiakkaat valitsevat keskuudestaan pankille edustajiston äänestämällä edustajiston vaaleissa. Edustajisto käyttää osuuspankin jäsenten päätösvaltaa osuuskuntalaissa sekä pankin säännöissä määrätyissä asioissa edustajiston kokouksissa. Niillä osuuspankeilla, jolla ei ole vaaleilla valittua edustajistoa ylin päättävä elin on osuuskunnan kokous.

Useissa OP Ryhmän osuuspankeissa järjestetään edustajiston vaalit vuonna 2017. Vaaleihin voivat osallistua omistaja-asiakkaat, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi kesäkuun 2017 loppuun mennessä.

 

Omistaja-asiakkaat voivat
vaikuttaa oman pankin toimintaan jatkossa myös digitaalisissa
yhteisöissä. #OPVuosi2016

 

 

 

Digitaaliset asiakasyhteisöt uutena vaikuttamisen kanavana

Omistaja-asiakkaat voivat vaikuttaa omistamansa pankin toimintaan jatkossa yhä monipuolisemmilla tavoilla.

Syksyllä 2016 Sastamalan, Ruukin, Oulaisen ja Kainuun osuuspankeissa kokeiltiin uudenlaista digitaalista asiakasyhteisöä omistaja-asiakkaiden vaikuttamisen keinona ja kanavana. Omistaja-asiakasyhteisössä vaikuttaminen tapahtuu erilaisiin kyselyihin vastaamalla ja osallistumalla keskusteluihin.

Kokeilussa omistaja-asiakkaita pyydettiin ehdottamaan omalle pankilleen hyväntekeväisyyskohteita ja äänestämään annettujen ideoiden joukosta suosikkinsa. Jokaisessa pankissa omistaja-asiakkaat äänestivät toteutettavaksi vähävaraisten lapsiperheiden tukemiseen liittyvän idean. Kokeilua laajennetaan vuoden 2017 aikana. Osuuspankit ottavat omistaja-asiakasyhteisöt käyttöön omassa aikataulussaan kutsumalla mukaan omia omistaja-asiakkaitaan.

Omistaja-asiakkaat pääsevät vaikuttamaan myös OPn palvelu- ja tuotekehitykseen.

Omistaja-asiakkaan edut ja OP-bonukset

Osuustoiminnan periaatteen mukaan OPn toiminnasta ja menestyksestä hyötyvät omistaja-asiakkaat. Liiketoiminnan tuloksesta merkittävä osa palautetaan omistaja-asiakkaille OP-bonuksina ja erilaisina etuina ja alennuksina. Omistaja-asiakkaat hyötyvät sitä enemmän, mitä enemmän he palveluita käyttävät.

Etuohjelman muodostavat suhteessa asioinnin määrään kertyvät OP-bonukset sekä pankkipalveluista ja vahinkovakuuttamisen ja varallisuudenhoidon tuotteista annettavat edut ja alennukset. Lisäksi tiettyjä palvelukokonaisuuksia tarjotaan ainoastaan omistaja-asiakkaille.

OP-bonukset ovat omistaja-asiakkaan merkittävin etu, ja niitä kertyy miltei kaikesta asioinnista. OP-bonuksia voi käyttää laajasti OP Ryhmän pankkipalvelu-, vahinkovakuutus- ja varallisuudenhoitomaksuihin sekä OP-Kiinteistökeskuksen välityspalkkioihin. OP-bonuksia käytettiin pankki- ja varallisuudenhoitopalveluihin yhteensä 101 miljoonaa euroa (100) ja vahinkovakuutustuotteiden vakuutusmaksuihin 107 miljoonaa euroa (101). Omistaja-asiakkaille on vuodesta 1999 lähtien maksettu OP-bonuksina yhteensä yli 1,9 miljardia euroa. Vuonna 2016 OP-bonuksia kertyi 208 miljoonaa euroa (197). Vahinkovakuutusalennuksia annettiin yhteensä 86 miljoonaa euroa (79). OP-bonuksia käytettiin 2 200 000 vakuutuslaskuun (2 023 000), joista 297 000 laskua (273 000) maksettiin kokonaan bonuksilla.

Omistaja-asiakkaan etuja kehitetään jatkuvasti. Uusi rahastoetu lanseerattiin kesäkuussa 2016 ja omistaja-asiakkaat voivat nyt ostaa, myydä ja vaihtaa suurinta osaa OPn rahastoista ilman kaupankäyntikuluja. Lisäksi omistaja-asiakkaille tuotiin uusina palveluina muun muassa OP-sijoituskumppani-palvelukokonaisuus tukemaan omistaja-asiakkaita sijoituspäätöksissä sekä uusi kiinteäkorkoinen asuntolaina, jossa koko asuntolainan voi ensimmäistä kertaa Suomessa sitoa kiinteään korkoon koko laina-ajaksi, jopa 25 vuodeksi.