OP Ryhmä

OP Ryhmä lyhyesti

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä ja täysin asiakkaidensa omistama.

OPn liiketoiminta on jaettu kolmeen alueeseen, jotka ovat pankkitoiminta, vahinkovakuutus ja varallisuudenhoito. Tarjoamme asiakkaillemme maan kattavimman ja monipuolisimman pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden sekä parhaat keskittämisedut.

Uuden strategiamme mukaisesti tavoitteenamme on muuttua puhtaasta finanssitoimijasta digitaalisen ajan monialaiseksi palveluyritykseksi. Finanssiosaamisen säilyessä selkärankanamme laajennamme OPn toimintaa asteittain uusille alueille, kuten terveys- ja hyvinvointipalveluihin sekä asumiseen ja liikkumiseen.

OPssa työskentelee yli 12 000 henkilöä. OPlla on noin 3,9 miljoonaa henkilöasiakasta ja 440 000 yritysasiakasta. Omistaja-asiakkaita on noin 1,7 miljoonaa.

 

 

Menestystämme mitataan kahdessa roolissa onnistumisella

OPn toiminta perustuu osuustoiminnallisuuteen: yhdessä tekemiseen ja menestyksen jakamiseen kaikkien kesken. Perustehtävämme on vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. 

Toteutamme perustehtäväämme osuustoiminnalliselle toimijalle ominaisen kaksoisroolin kautta. Liiketoiminnallisessa roolissa OP tarjoaa asiakkaille parhaita mahdollisia tuotteita ja palveluita ja huolehtii toiminnan kannattavuudesta. Liiketoimintaroolissa onnistuminen ja taloudellinen menestyminen mahdollistavat perustehtävän toteuttamisen myös yhteisöllisten tekojen kautta, esimerkiksi erilaisilla #Suominousuun-avauksilla. Liiketoimintaroolin ja yhteisöllisen roolin on oltava toiminnassamme tasapainossa, sillä OPn menestystä mitataan molemmissa rooleissa onnistumisella.

Osuustoiminnallisuuteen perustuvien yhteisöllisten periaatteiden mukaisesti toimimme aina laajemman yhteisön etua ajatellen, emmekä aja OPn tai yksittäisten toimijoiden tavoitteita, jos ne ovat ristiriidassa toimintaympäristön pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa.

 

 

OP Ryhmän rakenne

OP Ryhmän muodostavat noin 170 itsenäistä osuuspankkia sekä niiden omistama keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen.

 

 

 

 

 

Omistaja-asiakkaat

OP Ryhmä on asiakkaidensa omistama. Ryhmän 1,7 miljoonaa omistaja-asiakasta omistavat osuuspankit.

Osuuspankit

Osuuspankit ovat itsenäisiä, paikallista vähittäispankkitoimintaa alueellisesti harjoittavia talletuspankkeja. Yritysmuodoltaan ne ovat osuuskuntia, joissa jokaisella omistaja-asiakkaalla on yksi tasavertainen ääni. Osuuspankkien tavoitteena on menestys yhdessä asiakkaiden kanssa, ei lyhyen aikavälin voitto. Pankkien liiketoiminnan tuotto käytetään omistaja-asiakkaiden hyväksi: tuotteiden, palvelujen ja etujen kehittämiseen.

Liiketoiminnot

OP Ryhmällä on kolme liiketoimintasegmenttiä: Pankkitoiminta, Vahinkovakuutus ja Varallisuudenhoito. Pankkitoiminta on ryhmän liiketoimintasegmenteistä suurin. Terveys- ja hyvinvointipalvelut ovat toistaiseksi osa Vahinkovakuutuksen liiketoimintasegmenttiä.

 


Keskusyhteisö

OP Osuuskunta on osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö. Se on osuuskunta, jonka jäseniä ovat yhteenliittymään kuuluvat talletuspankit ja muut luottolaitokset. OP Osuuskunnan perustehtävänä on luoda edellytykset OP Ryhmän yhtenäisyydelle ja menestykselle. Se ohjaa ryhmän keskitettyjä palveluita, kehittää ryhmän liiketoimintaa, huolehtii ryhmän strategisesta ohjauksesta ja edunvalvonnasta sekä hoitaa OP Ryhmän muodostaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän johdossa olevalle yritykselle kuuluvat ohjaus- ja valvontatehtävät. Lisäksi OP Osuuskunta toimii ryhmän strategisena omistusyhteisönä. OP Osuuskunta myös luotaa toimintaympäristöä, kerää tietoa toimialan muutoksista ja markkinoista sekä vastaa ryhmän yrityskuvasta, maineesta ja brändeistä.