OP Ryhmä

Pääjohtajan katsaus

OP jatkoi vuonna 2016 hyvää taloudellisesta menestystään tekemällä historiansa parhaan tuloksen liiketoiminnan kasvaessa laajasti markkinoita nopeammin. Päällimmäisenä kuluneesta vuodesta jää silti mieleen valtavan uudistumisprosessimme käynnistyminen. Miksi menestyvän yrityksen on uudistuttava?

Vuoden alussa saimme valmiiksi OPn yhden kaikkien aikojen laajimman toimintaympäristön analyysin. Sen viesti ei jättänyt kylmäksi. Finanssiala on historiansa rajuimman muutoksen kourissa.

Vastaamme muutokseen kesällä 2016 hyväksytyn strategiamme myötä. Haluamme johtaa sitä eturintamassa ja uudistua asiakaskokemus edellä.

Asiakasomisteisena yrityksenä haluamme olla luotettu kumppani asiakkaidemme arjessa. Laajennamme toimintaamme aloille, joilla olemme finanssituotteiden kautta olleet pistoina aiemminkin läsnä kuten mm. liikkuminen, asuminen, terveys ja hyvinvointi.

Matka kohti monialaisuutta on pitkä ja monivaiheinen, eikä tapahdu yhdessä yössä, kuten ei ole tarkoituskaan. Perinteiset pankki- ja vakuutuspalvelut ovat pitkälle tulevaisuuteen toimintamme kivijalka.

OP uudistuu asiakkaiden edun johdattelemana tavalla, joka huomioi sekä nykyiset että tulevat asiakassukupolvet.

Investoinneista kilpailukykyä

Uudistuminen muuttuu konkreettiseksi, kun investoimmme uuteen teknologiaan, tuotteisiin, palveluihin ja osaamiseen. Kerroimme strategiamme julkistamisen yhteydessä investointiohjelmastamme, joka on suuruudeltaan noin 2 miljardia euroa seuraavien viiden vuoden aikana. Raivaamme uutta latua mutta myös kehitämme olemassa olevaa toimintaamme ja digitaalisia valmiuksia. Hintakilpailukykymme ja toiminnallisen ketteryytemme turvaaminen vaatii toimintamme tehostamista. Työtehtävien kirjo ja osaamisvaatimukset OPssa monipuolistuvat. 

Reijo Karhinen: Raivaamme uutta latua mutta myös kehitämme nykyistä toimintaa & digitaalisia valmiuksia. #OPVuosi2016

 

Tekoja yhteisöllisessä roolissa

Liiketoimintamme kehittämisen ohella olemme toteuttaneet perustehtäväämme myös yhteisöllisen roolin kautta. Olemme jatkaneet #Suominousuun–tekojen sarjaa muun muassa lahjoittamalla yliopistoille yli 6 miljoonaa euroa.

Lahjana 100 vuotta täyttävälle Suomelle olemme toteuttamassa maamme kaikkien aikojen suurinta vapaaehtoistyön panosta. Kaikki yli 12 000 oplaista ympäri Suomen saavat käyttää yhden työpäivän valitsemaansa vapaaehtoiskohteeseen, ja haastamme mukaan myös hallintomme, omistaja-asiakkaamme ja sidosryhmämme. Verkkoon rakentamamme kaikille avoin vapaaehtoistyön välityssivusto löytyy osoitteesta www.hiiop100.fi.

 

Odotukset kasvavat

Uuden strategian, hyvän taloudellisen tuloksen sekä yhteisöllisessä roolissa toteuttamiemme tekojen myötä sidosryhmiemme odotukset ovat kasvaneet uusiin mittoihin. Arvopohjaisesta uudistumisestamme syntynyt positiivinen energia on tarttunut omasta henkilöstöstämme hallintoon ja asiakkaisiimme.

Vuoden 2016 aikana OP sai lähes 260 000 uutta omistaja-asiakasta. Asiakaskokemus kehittyi suotuisasti, ja osuuspankit ympäri Suomen tekevät työtä ollakseen läsnä omistaja-asiakkaiden arjessa paitsi fyysisesti myös digitaalisesti.

Tavoitteenamme on lunastaa meihin kohdistuvat odotukset niin liiketoiminnallisessa kuin yhteisöllisessä roolissa - ja edustaa positiivista muutosvoimaa kaikkialla Suomessa.

OP kannustaa myös yhteiskuntaa uudistumaan

Suomi on jämähtänyt jo vuosikymmenen jatkuneeseen pysähtyneisyyden tilaan. Mitä jos Suomi uusisi strategiansa yhtä määrätietoisesti kuin OP?

Vuosi 2017 on alkanut parempien talousnäkymien valaisemana. Suomen 100-vuotisjuhlavuodesta voi tulla vielä käänteentekevä vuosi maamme historiassa. Nyt on juuri oikea aika antaa rohkeuden aallon pyyhkäistä läpi koko yhteiskunnan.

Uudistumisesta syntyy investointeja ja uutta työtä ja investoinneista kilpailukykyä. Suomi voi nousta kokoaan suuremmaksi toimijaksi digitalisoituvassa maailmantaloudessa, mutta se edellyttää rajua uudistumista ja vahvuuksiemme varaan rakentamista.

Haluan kiittää menestyksekkäästä vuodesta niin OPn omistaja-asiakkaita, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita kuin hallintoa ja henkilöstöäkin. OPn onnistuminen on myös jatkossa sidoksissa suomalaisten menestykseen. Kannustamme kulkemaan läpi digimurroksen pää pystyssä, ja lupaamme hoitaa vähintään oman osuutemme näissä talkoissa.