OP Ryhmä

Osuuspankit vaikuttavat paikallisesti

Osuuskunta yritysmuotona sekä osuustoiminta aatepohjana lisäävät yhteisöllisyyttä ja jatkuvuutta OPn toimintaympäristössä. OP on vahvasti sitoutunut asiakkaisiinsa ja toimintaympäristöönsä. Tunnemme paikallisen toimintaympäristömme pitkältä ajalta ja pystymme siksi rahoittamaan kotitalouksia ja yrityksiä myös haastavina aikoina. Paikallisen yritystoiminnan rahoittaminen onkin yksi pitkäaikaisen alueellisen hyvinvoinnin tärkeimmistä edellytyksistä. OPn alueelliset vaikutukset koskevat laajasti koko Suomea, sillä ryhmän konttori- ja palvelupisteverkosto on noin 440 konttorilla maan laajin ja tihein.

 

Tukea paikallisyhteisöille

OP toteuttaa perustehtäväänsä liiketoimintaroolin ohessa myös yhteisöllisen roolin kautta. Se merkitsee toimintaympäristön hyvinvoinnista ja elinvoimaisuudesta huolehtimista esimerkiksi yleishyödyllisten yhteisöjen tukena, lahjoituksina ja sponsorointeina. Osuuspankit voivat omalla päätöksellään tukea esimerkiksi kotiseutunsa kulttuurielämää ja urheiluseurojen toteuttamaa lasten ja nuorten liikuntakasvatusta.

Vuonna 2016 30 osuuspankkia eri puolilla Suomea tarjosi yhteensä noin 900 kesätyöpaikkaa 15–17-vuotiaille nuorille paikallisissa yleishyödyllisissä yhdistyksissä. Esimerkiksi OP Etelä-Karjala tarjosi 110-vuotisjuhlavuotenaan kesäduunin OPn piikkiin 110:lle nuorelle. Nuoret työllistyivät noin 60:een eri yhdistykseen. Pankin tuki työnantajalle oli 360 euroa kesätyöntekijää kohden.

Lokakuussa 2016 julkistimme mittavan lahjoituskokonaisuuden Suomen yliopistoille. Yliopistot saavat osuuspankeilta ja keskusyhteisöltä yhteensä 6,3 miljoonaa euroa lahjoituksina. Yliopistolahjoituksilla haluamme olla varmistamassa suomalaisen yliopistotason koulutuksen ja tutkimuksen sekä Suomen pitkän aikavälin menestystä.

OP on myös mukana tasavallan presidentin käynnistämässä Nuorten taloustaito -hankkeessa lahjoittamalla asiantuntijoidensa työaikaa maksu- ja velkavaikeuksissa olevien nuorten auttamiseen. Vuonna 2016 taloustaito-hankkeeseen osallistui 14 alueellista osuuspankkia.

Osuuspankit ovat merkittäviä työllistäjiä ja veronmaksajia

Suurella osalla OPn taloudellisista vaikutuksista on välillisiä vaikutuksia myös paikallisen ja alueellisen talouden elinvoimaisuuteen. OP on esimerkiksi merkittävä työllistäjä useilla paikkakunnilla. Vuoden 2016 lopussa OPn palveluksessa oli 12 227 henkilöä (12 130). Vakinaisessa työsuhteessa oli 93 prosenttia (93) ja määräaikaisessa työsuhteessa 7 prosenttia (7). Suomessa työskenteli 11 787 henkilöä, Virossa 191, Latviassa 113, Liettuassa 134 ja Venäjällä kaksi henkilöä. Kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita OPn palveluksessa oli vuoden aikana yhteensä 492 (483).

Useilla paikkakunnilla osuuspankit kuuluvat suurimpien veronmaksajien joukkoon, ja myös ryhmätasolla OP on Suomen suurimpia veronmaksajia. OP Ryhmän tilikauden 2016 tuloverot olivat 223 miljoonaa euroa (251).

Katso verojalanjälki

Osuuspankkien alueellista vaikuttavuutta sekä liiketoiminnallisessa että yhteisöllisessä roolissa on ryhdytty tutkimaan tarkemmin pilottihankkeessa kolmen osuuspankin kanssa. Tarkoituksena on löytää mittareita, joiden avulla osuuspankeilla ja niiden sidosryhmillä on paremmat keinot arvioida perustehtävässä onnistumista.