Strategia

Arvoketju

Finanssialalla on keskeinen merkitys kansantalouden hyvinvoinnille sekä välttämättömien peruspalveluiden ja toimintamahdollisuuksien tuottamisessa kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille sekä suoraan että välillisesti. Toimitusketjussa välillisiä vaikutuksia muodostuu esimerkiksi sijoitustoiminnan, rahoittamisen ja vahinkovakuutuksen korvauspalvelujen kautta.

Huomioimme riskienhallinnan, tietoturvan ja vastuullisuusnäkökulmat arvoketjumme kaikissa vaiheissa. OPn keskitetty hankinta vastaa ryhmän keskeisimpien tuotteiden ja palveluiden hankinnasta. Edellytämme tavaran- ja palveluntoimittajien noudattavan OPn toimittajan yhteiskuntavastuuvaatimuksia, OP Ryhmän hankintaehtoja ja hyvän liiketavan periaatteita sekä soveltuvaa lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia.

Finanssialan lisäksi OP toimii myös terveys- ja hyvinvointiliiketoiminnassa. Terveys- ja hyvinvointiliiketoimintaa ei ole kuvattu tässä arvoketjussa.