OP 2016

Modigt i en ny riktning

Morgondagens OP byggs upp kring kundernas behov

Vår strategi, som offentliggjordes i juni 2016, är vårt svar på finansbranschens största brytning någonsin. Morgondagens OP är ett flerbranschföretag med gedigen finansexpertis. Vi skapar nya tjänstekoncept, som baserar sig på kundernas behov och som överskrider de traditionella branschgränserna.

Läs mer

 

”Det känns bra att bygga förnyelsen på vår starka ekonomi och värdegrund."

Vår nya riktning innebär en avsevärd förändringsprocess.
Se hur chefdirektör Reijo Karhinen och våra andra direktörer kommenterar OPs förnyelse.

 

https://op-year2016.fi/filebank/articles/sv_videos-list_155_485-32554-Reijo_K_08.jpg
https://op-year2016.fi/filebank/articles/sv_videos-article_155_485-32554-Reijo_K_08.jpg

REIJO KARHINEN

Chefdirektör,
OP Gruppen

Chefdirektörens översikt

https://op-year2016.fi/filebank/articles/sv_videos-list_156_659-OP_vuoskari_thumb.jpg
https://op-year2016.fi/filebank/articles/sv_videos-article_156_659-OP_vuoskari_thumb.jpg

PLOCK FRÅN STRATEGIN

OPs direktionsledamöter

 

Vi tar hand om vår resultatkapacitet medan våra utvecklingsinvesteringar

Tack vare vår goda resultatkapacitet kan vi reagera på förändringar i omvärlden. Vi investerar de närmaste åren upp till två miljarder euro i utveckling av vår affärsrörelse.

Resultat före skatt, milj. €

20122013201420152016
1138
5867019151101

Kärnprimärkapitaltäckning (CET1)

Core Tier 1 före övergångsbestämmelser, %
20122013201420152016
CCR/CRD419,520,1
CRD314,817,315,1

Utvecklingskostnaderna 2016

315 milj. €

 
 

 

 

 

Nya initiativ, utveckling av den traditionella affärsrörelsen

Vi har tagit våra första steg mot ett flerbranschföretag. Förnyelsen innebär inte bara att skapa nya affärsområden, utan också att utveckla den traditionella finansbranschen med avancerade digitala lösningar.