Förvaltning

OP Andelslags förvaltningsrådsledamöter OP-förbundsvis 15.3.2016

(mandattiden för ledamöter som valts på basis av kapitaltäckningen inom parentes)  
 
Namn, födelseår och hemort OP-förbund och mandattid Ställning i OP Andelslags förvaltningsråd (antalet ledningsuppdrag inom parentes)* Huvudsyssla, titel, utbildning Bakgrund i andelsbanken som förtroendevald
Aronen Ilmo, 1958, Eura Satakunta, 2015–(2018) Ledamot (4) Forskningsdirektör, Raisioagro Ab, AFD Styrelseordförande, Euran Osuuspankki
Arvio Kalle, 1964, Siikajoki Pohjois-Pohjanmaa, 2015–(2018) Ledamot (3) Verkställande direktör, Ruukin Osuuspankki, Studentmerkonom, MBA, AFM, APV1 -
Eklund Ola, 1952, Raseborg Sydkusten, 2016–2019 Ledamot (3) Verkställande direktör, Wintem-Agency Ab, Ingenjör (högre YH) Styrelseordförande, Andelsbanken Raseborg
Enberg Leif, 1954, Korsnäs Österbotten, 2016–2019 Ledamot (3) Företagare, Oy Mapromec Ab, EM Styrelseordförande, Korsnäs Andelsbank
Eskola Tapani, 1953, Kotka Kaakkois-Suomi, 2015–(2018) Ledamot (3) DI Styrelseordförande, Kymenlaakson Osuuspankki
Harju Anne, 1969, Salla Lappi, (2016-2018) Ledamot (2) Verkställande direktör, Sallan Osuuspankki, AFM -
Heinonen Jarna, 1965, S:t Karins Varsinais-Suomi, 2015–(2018) Ledamot (3) Professor i företagande, Åbo handelshögskola, Åbo universitet, ED Styrelseordförande, Åbonejdens Andelsbank
Hyrskyluoto Jorma, 1950, Tammerfors Pirkanmaa, 2015–(2018) Ledamot (3) Ekonom Styrelseordförande, Tampereen Seudun Osuuspankki
Hällfors Terttu, 1955, Ulvila Satakunta, 2016–2017 Ledamot (2) Hälsocentralläkare, hälsocentralen i Ulvsby, med.lic. Styrelseordförande, Länsi-Suomen Osuuspankki
Jurmu Taija, 1976, Rovaniemi Lappi, 2016–2019 Ledamot (2) Vice verkställande direktör, Lapin kauppakamari, JM, advokatexamen Vice ordförande för styrelsen, Pohjolan Osuuspankki
Järvi Ulla, 1952, Karleby Keski-Pohjanmaa, 2015–(2018) Ledamot (3) GR-revisor, EM Förvaltningsrådets ordförande, Karleby Andelsbank
Kaakko Marja-Liisa, 1965, Kalajoki Keski-Pohjanmaa, 2016–2019 Ledamot (2) Lektor, yrkeshögskolan Centria, ekonom, EM Styrelseledamot, Kalajoen Osuuspankki
Kakkori Ari, 1955, Virdois Pirkanmaa, 2014–2017 Ledamot (3) Verkställande direktör,Virtain Osuuspankki, Agronom -
Kiander Jaakko, 1963, Helsingfors Annan ledamot (vald utan att iaktta regionprincipen) 2015-2018 Ledamot (2) Direktör, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, PD -
Kietäväinen Seppo, 1959, Juva Suur-Savo, 2015–2018 Ledamot (3) Agrolog Styrelseordförande, Suur-Savon Osuuspankki
Kiiskinen Juha, 1956, Sulkava Suur-Savo, 2015–(2018) Ledamot (2) HuK Styrelseordförande, Sulkavan Osuuspankki
Korkonen Jaakko, 1966, Seinäjoki Etelä-Pohjanmaa, 2015–2018 Ledamot (2) Lektor, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä / Koulutuskeskus Sedu Ingenjör (högre YH), examen i undervisningsförvaltning Styrelseordförande,Peräseinäjoen Osuuspankki
Krohns Petri, 1964, Villmanstrand Kaakkois-Suomi, 2015–2018 Ledamot (3) Verkställande direktör, Etelä-Karjalan Osuuspankki, JK, VHH,MBA -
Kuosa-Kaartti Katja-Riina, 1973, Orimattila Etelä-Suomi, 2016–(2018) Ledamot (3) CGR-revisor, Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy, EM Styrelseordförande, Orimattilan Osuuspankki
Kupsala Tuomas, 1967, Korpilahti Keski-Suomi, 2015–(2018) Ledamot (3) Verkställande direktör, Korpilahden Osuuspankki, EM, eMBA -
Kääriäinen Jukka, 1953, Idensalmi Pohjois–Savo, 2015–2018 Ledamot (2) Planerare, Folkpensionsanstalten, PM Förvaltningsrådets ordförande, Pohjois-Savon Osuuspankki
Laaninen Seppo, 1950, Nurmes Pohjois-Karjala, 2014–2017 Ledamot (3) FM Förvaltningsrådets ordförande, Pielisen Osuuspankki
Laine Timo, 1959, Lahtis Etelä-Suomi, 2016–2017 Ledamot (3) Verkställande direktör, kommerseråd, Päijät-Hämeen Osuuspankki, JK, VHH, eMBA -
Mikkola Ari, 1955, Tammela Varsinais-Suomi, 2015–(2018) Ledamot (2) Enhetschef, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, agronom Vice ordförande för styrelsen, Lounaismaan Osuuspankki
Mononen Esko, 1957, Joensuu Pohjois-Karjala, 2015–(2018) Ledamot (3) Verkställande direktör, Pohjois-Karjalan Osuuspankki, AFM -
Nikola Annukka, 1960, Kyrkslätt Etelä-Suomi, 2015–(2018) Ledamot (4) Administrationsdirektör, Konehuone Oy, EM, Ekonom Förvaltningsrådets ordförande, Västra Nylands Andelsbank
Näsi Olli, 1963,Vittis Satakunta, 2016–(2018) Ledamot (3) Verkställande direktör, Satakunnan Osuuspankki, JK, VHH,eMBA -
Parmasuo Timo, 1950, Esbo Annan ledamot (vald utan att iaktta regionprincipen)
2014–2017
Ledamot (2) Industriråd, styrelseledamot, Meconet Oy, ingenjör -
Pehkonen Jaakko, 1960, Jyväskylä Keski-Suomi, 2014–2017 Förvaltningsrådets ordförande (5) Professor i nationalekonomi, Jyväskylä universitet, ED Styrelseordförande, Keski-Suomen Osuuspankki
Pullinen Juha, 1963, Pöytyä Varsinais-Suomi, 2015–2018 Ledamot (3) Verkställande direktör, Loimaan Seudun Osuuspankki, AFM, FtM -
Sahlström Petri, 1971, Uleåborg Pohjois-Pohjanmaa, 2016–2019 Ledamot (3) Dekan, Uleåborgs universitet, handelshögskolan vid Uleåborgs universitet, ED Vice ordförande för styrelsen, Oulun Osuuspankki
Tarkkanen Olli, 1962, Seinäjoki Etelä-Pohjanmaa, 2015–(2018) Andra vice ordförande för förvaltningsrådet (3) Verkställande direktör, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, JK, VHH, eMBA -
Väisänen Mervi, 1963, Sotkamo Kainuu, 2016–2019 Första vice ordförande för förvaltningsrådet (5) Lektor i marknadsföring, Kajaanin ammattikorkeakoulu, EM, ekonom Vice ordförande för styrelsen, Kainuun Osuuspankki
Väänänen Ari, 1973, Maaninka Pohjois-Savo, 2015–(2018) Ledamot (3) Verkställande direktör, Maaningan Osuuspankki, JK, VHH -
* i antalet ledningsuppdrag har räknats in alla ledningsuppdrag i OP Gruppen.