OP Gruppen

Chefdirektörens översikt

OPs goda ekonomiska framgång fick en fortsättning 2016 då gruppen gjorde sitt bästa resultat någonsin och affärsrörelsen på bred front växte snabbare än marknaden. Främst går tankarna kring det gångna året till den enorma förnyelseprocess som vi körde igång. Varför måste ett framgångsrikt företag förnya sig?

I början av året fick vi färdig en av OPs mest omfattande analyser av omvärlden någonsin. Dess budskap är anmärkningsvärt. Finansbranschen genomgår historiens häftigaste förändring.

Vi svarar på förändringen med vår strategi, som godkändes sommaren 2016. Vi vill gå i bräschen för ledningen av den och förnya oss med kundupplevelsen i fokus.

Som ett kundägt företag vill vi vara en pålitlig partner för våra kunder i deras dagliga liv. Vi expanderar till branscher, där vi också tidigare har gjort små instick via finansprodukter, bland annat inom mobilitet, boende, hälsa och välbefinnande.

Vägen till ett flerbranschföretag är lång och flerfasig. Vi når inte fram över en natt, och det är inte heller meningen. De traditionella bank- och försäkringstjänsterna kommer att utgöra stenfoten i vår verksamhet långt framöver.

OPs förnyelse styrs av kundernas intresse på ett sätt som beaktar både nuvarande och kommande kundgenerationer.

Investeringar ger konkurrenskraft

Förnyelsen blir konkret då vi investerar i ny teknik, nya produkter, tjänster och kompetenser. Då vi offentliggjorde vår strategi berättade vi om vårt investeringsprogram på cirka 2 miljarder euro under de följande fem åren. Vi lägger nya spår men utvecklar också vår nuvarande verksamhet och vår digitala beredskap. För att vi ska kunna trygga vår priskonkurrenskraft och smidigheten i vår verksamhet måste verksamheten effektiviseras. Spektret av arbetsuppgifter och kompetenskraven blir allt mångsidigare i OP.

Gärningar i den samhälleliga rollen

Vid sidan av utvecklingen av vår affärsrörelse har vi förverkligat vår grunduppgift också via den samhälleliga rollen. Vi har fortsatt serien av Finland framåt-initiativ bland annat genom att donera över 6 miljoner euro till universitet.

Som gåva till det hundraåriga Finland håller vi på att genomföra den största satsningen på frivilligarbete i vårt land genom tiderna. OPs alla över 12 000 anställda runt om i Finland får använda en arbetsdag för ett valfritt frivilliguppdrag, och vi utmanar också våra förtroendevalda, ägarkunder och intressentgrupper att delta. Vi har byggt upp en webbplats för förmedling av frivilligarbete på adressen www.hiiop100.fi. Webbplatsen är öppen för alla.

 

Växande förväntningar

I och med den nya strategin, det goda ekonomiska resultatet och de gärningar som vi har utfört i vår samhälleliga roll, har våra intressentgruppers förväntningar antagit helt nya proportioner. Den positiva energi som fötts ur vår värdebaserade förnyelse har smittat av sig från vår personal till våra förtroendevalda och kunder.

Under 2016 fick OP nästan 260 000 nya ägarkunder. Kundupplevelsen utvecklades gynnsamt, och andelsbankerna runt om i Finland arbetar för att vara närvarande i sina ägarkunders liv, både fysiskt och digitalt.

Vårt mål är att infria de förväntningar som ställs på oss såväl i affärsrörelserollen som i den samhälleliga rollen – samt att representera en positiv förändringskraft i hela Finland.

OP sporrar också samhället till förnyelse

Finland har kört fast i en stagnation som varat redan i ett årtionde. Tänk om Finland skulle förnya sin strategi lika målmedvetet som OP.

Början av 2017 har lysts upp av bättre ekonomiska utsikter. Finlands 100-årsjubileumsår kan ännu bli ett omvälvande år i vårt lands historia. Nu är det just rätt tid att låta en våg av mod skölja över hela samhället.

Förnyelsen genererar investeringar och nytt arbete och investeringarna konkurrenskraft. Finland kan i den allt digitalare världsekonomin bli en större aktör än landets storlek skulle indikera, men det kräver en häftig förnyelse samt att vi bygger på våra styrkor.

Jag vill tacka såväl OPs alla ägarkunder, kunder och samarbetspartner som de förtroendevalda och personalen för ett framgångsrikt år. OPs framgång är också i fortsättningen bunden till finländarnas framgång. Nu gäller det att hålla huvudet högt i den digitala brytningen, och vi lovar att sköta minst vår andel i det här talkot.