OP Gruppen

Stöd för företagskunders verksamhetsförutsättningar

Företag har en stor betydelse för Finlands ekonomi. OP vill vara med och stöda finländska företags verksamhetsförutsättningar. En viktig del av utvecklingsprogrammen i OPs nya strategi är att man utvecklar företagstjänster på ett omfattande sätt.

OP erbjuder sina företagskunder mångsidiga bank-, försäkrings- och kapitalförvaltningstjänster samt hälso- och välbefinnandetjänster. Tjänsterna täcker bland annat finansiering, betalningsrörelse, kassahantering, riskhantering, personalens välmående och internationalisering. I kundrelationerna strävar vi efter långsiktighet och mångsidiga helhetskundrelationer. Lösningarna byggs alltid upp utgående från kunders behov.

Att grunda ett företag och företagets olika tillväxtskeden för med sig många olika val och alternativ. OP stöder företagsverksamhet i alla dess utvecklingsskeden.

 

 

 

År 2016 lanserades flera nya tjänster åt företagskunder, bland annat OP-företagsmobilen och Pivo Kassa, som underlättar företagarens vardag. Dessutom förbättrades tillgången på finansiering för sme-företag genom avtal med Europeiska investeringsfonden (EIF) och finska staten.

Kontor i Baltikum och ett brett nätverk av samarbetspartner stöder den internationella verksamheten

OP stöder företagens affärsverksamhet i Finland och utomlands med hjälp av omfattande utrikestjänster och ett pålitligt partnernätverk. Baltikum är vid sidan av Finland OPs andra hemmamarknad och gruppen har kontor i Estland, Lettland och Litauen. Bankrörelsen i Baltikum erbjuder mångsidiga banktjänster för företagskunder. Seesam-försäkringsbolaget, som ägs av OP, erbjuder skadeförsäkringstjänster i Baltikum.

 

Vid sidan av våra kontor bygger vi upp internationella tjänster i samarbete med ett globalt partnernätverk. OP samarbetar med sådana utländska banker som är etablerade på den egna marknaden, har den bästa sakkunskapen om den lokala företags- och bankverksamheten samt de bästa möjligheterna att för företagskunderna erbjuda servicelösningar som passar respektive marknad. Samarbetsformerna varierar från betalningsförmedling till strategiska partnerskap. OPs samarbetspartner i skadeförsäkringstjänster är RSA, en av världens ledande skadeförsäkrare. RSA har verksamhet via sitt nätverk i över 100 länder.