OP Gruppen

Andelsbankerna påverkar lokalt 

Andelslaget som företagsform och kooperationen som ideell bas skapar samhörighet och kontinuitet i andelsbankens omvärld. OP är mycket engagerad i sina kunder och i sin omvärld. Vi känner till vår lokala omvärld sedan länge. Därför kan vi finansiera hushåll och företag också i svåra tider. Finansiering av lokal företagsverksamhet är en av de viktigaste förutsättningarna för långvarigt regionalt välmående. OPs regionala inflytande gäller hela Finland. Gruppens nätverk av kontor och serviceställen är med sina cirka 440 kontor landets tätaste och mest omfattande. 

Stöd till lokalsamfunden

OP förverkligar sin grunduppgift vid sidan av sin affärsrörelseroll också via den samhälleliga rollen. Det betyder att man tar hand om omvärldens välmående och livskraft exempelvis genom att stöda olika allmännyttiga samfund, genom donationer och genom sponsring. Andelsbankerna kan besluta att stöda till exempel kulturlivet i den egna regionen eller motionsuppfostran för barn och unga via idrottsföreningar.

Sommaren 2016 erbjöd 30 andelsbanker på olika håll i Finland totalt cirka 900 arbetsplatser till 15–17-åringar i lokala allmännyttiga samfund. Till exempel OP Etelä-Karjala firade 110-årsjubileum och erbjöd sommarjobb för 110 ungdomar på OPs bekostnad. Ungdomarna sysselsatts i cirka 60 olika föreningar. Banken bidrog med 360 euro per sommararbetare.

I oktober 2016 offentliggjorde vi en betydande donationshelhet till finländska universitet. Andelsbankerna och centralinstitutet donerar sammanlagt 6,3 miljoner euro till universiteten. Med donationer till universiteten vill vi säkerställa finländsk utbildning och forskning på universitetsnivå och trygga Finlands framgång på lång sikt.

OP är också med i ett ekonomikunskapsprojekt startat av republikens president (Nuorten taloustaito) genom att donera sina sakkunnigas arbetstid för att hjälpa unga med betalnings- och skuldsvårigheter. År 2016 deltog 14 regionala andelsbanker i projektet.

Andelsbankerna är betydelsefulla sysselsättare och skattebetalare

En stor del av OPs inflytande påverkar indirekt livskraften hos den lokala och regionala ekonomin. OP är till exempel en betydande sysselsättare på många orter. Vid slutet av 2016 hade OP 12 227 anställda (12 130). Den procentuella andelen fast anställda var 93 procent (93) och visstidsanställda 7 procent (7). I Finland arbetade 11 787 personer, i Estland 191, i Lettland 113 i Litauen 134 och i Ryssland två personer. OP hade sammanlagt 492 (483) sommaranställda och praktikanter under året.

På många orter hör andelsbankerna till de största skattebetalarna, och även på gruppnivå är OP en av Finlands största skattebetalare. OP Gruppens inkomstskatt för räkenskapsperioden 2016 var 223 miljoner euro (251).

Se skatteavtrycket.

Med ett pilotprojekt i tre andelsbanker har man börjat forska mer ingående vilken regional inverkan andelsbankernas affärsrörelseroll och samhälleliga rollen har. Målet är att hitta mätare som ger andelsbanker och deras intressentgrupper bättre verktyg att utvärdera hur de har lyckats i sin grunduppgift.