OP Gruppen

OP är en arbetsgemenskap för topproffs

OP Gruppens väg till ett flerbranschföretag är också ur personalens perspektiv en stor förändringsprocess. I personalärenden fokuserar vi på att förnya och utveckla kompetens, ledarskap och kultur.

Brytningen i branschen ställer krav på organisationens förmåga att förnya sig och ökar avsevärt kompetenskraven hos både de förtroendevalda, ledningen och de anställda. I kärnan av ledarskapet ligger samarbete, effektivitet och förnyelse samt en utmärkt förmåga att leda vid förändringar. OPs kultur baserar sig på ett starkt värdebotten samt en atmosfär av kontinuerlig förnyelse. En kunnig och motiverad personal utgör en framgångsfaktor för gruppen, som hjälper oss att svara på utmaningar som den förändrande omvärlden och digitaliseringen för med sig.

Mångsidiga sätt att utveckla kompetensen

OP erbjuder mångsidiga sätt att utveckla kompetensen för alla personalgrupper. Grunden för utvecklingen är att varje individ tillägnar sig OPs strategi och förstår hur förnyelsen kommer att påverka individens sysslor och kunskaper.

I samband med kompetensutveckling används medel och möjligheter att lära sig inom jobbet. Man kan bygga upp nya utmaningar och inlärningsmöjligheter inom sina nuvarande arbetsuppgifter eller dra nytta av mångsidiga karriärmöjligheter inom gruppen. Inlärningen går ut på att man delar med sig av sin kunskap och fördjupar sin förståelse i olika sociala sammanhang och nätverk. Vid sidan av dessa metoder för kompetensutveckling använde OP cirka 7 miljoner euro år 2016 för personalens närutbildning, för videokurser och nätkurser. Hela OPs personal både i Finland och utomlands omfattas av årliga prestationsbedömningar och utvecklingssamtal.

För utvecklingen av kompetensen har man skapat en omfattande helhet för förtroendevalda i andelsbankernas styrelser och förvaltningsråd. Helheten består av nätkurser och kursdagar. Målet med kompetensutvecklingen hos de förtroendevalda och utvecklingen av styrelsearbetet är att skapa goda förutsättningar att sköta förtroendeuppdragen i andelsbankerna framgångsrikt och därmed att förnya hela gruppen.

Personalundersökningar och avancerad praxis inom företagshälsa säkerställer personalens arbetsförmåga

OP Gruppens organisation har två olika centraliserade personalundersökningar i sitt bruk: en omfattande Personalundersökning som gäller hela organisation, samt Pulssi-undersökning med ett snabbare tempo. Personalundersökningen genomförs i OP Gruppen vartannat år. Följande undersökning genomförs 2017. I Personalundersökningen 2015 uppnåddes ett bra resultat. Centrala framgångsfaktorer enligt undersökningen var samhörighet, verksamhet i enlighet med gruppens värden och kundorientering.

OPs verksamhetsmodeller för ledningen av företagshälsa uppdaterades under 2016. Verksamhetsmodeller för företagshälsa, företagshälsovård och praxis inom arbetsskydd säkerställer allt mer att man tar hand om personalens arbetsförmåga genom yrkeskarriären.

OP är en attraktiv arbetsgivare

Enligt Universums undersökningar som gällde arbetsgivarprofilen år 2016 var OP den mest eftertraktade arbetsgivaren i finansbranschen bland unga experter med kommersiell utbildning. OP förbättrade sin placering till femte plats från förra årets sjätte plats. I en motsvarande undersökning som utfördes bland studeranden steg OPs placering från plats sjätte till fjärde plats.

Samarbetet med läroanstalter har varit mångsidigt bland annat i form av olika projekt, tävlingar och läroanstaltsbesök. Dessutom har OP Gruppens arbetsgivarprofil utvecklats bland olika målgrupper bl.a. genom olika evenemang och rekryteringsmässor. Till exempel i samband med evenemanget Slush lanserades OPs Kiitorata trainee-program avsett för högskolestuderanden som är på slutrakan av sina studier.