OP Gruppen

Viktiga händelser

Initiativet Placera i Finland ledde till att inhemska börsbolag fick en hel del nya aktieägare

Med initiativet Placera i Finland slopade OP bland annat avgifterna för handeln med inhemska företags aktier på Helsingforsbörsen och erbjöd alla avgiftsfri aktieanalys under initiativet. Initiativet, som slutade i mars 2016, gav de finländska börsbolagen ett stort antal nya aktieägare, inverkade betydligt på handelsaktiviteten på Helsingforsbörsen och ökade intresset för professionell placeringsanalys.

EIF-finansiering som stöd för ekonomisk tillväxt och sysselsättning i framtiden

OP undertecknade ett avtal med Europeiska investeringsfonden (EIF) om 150 miljoner euro för att finansiera innovationer och stimulera tillväxten hos sme-företag. Sme-företagens intresse för finansieringen har varit stort, och flera företag har redan utnyttjat den. Utöver avtalet lämnade OP i oktober en ansökan om en förmedlarroll i anslutning till finska statens, EIB-gruppens och Europeiska kommissionens gemensamma sme-företagsinitiativ. Ett nytt avtal undertecknades i januari 2017. Inom det kan OP likaså med 150 miljoner euro finansiera sme-företag som sysselsätter mindre än 250 personer.

 

Mobilen gick förbi nätet som betjäningskanal för bankärenden

Mobilen blev den populäraste kanalen för bankärenden. Antalet ärenden som sköttes i OP-mobilen gick i mars för första gången förbi antalet ärenden som sköttes i OP-nättjänsten. I genomsnitt hade OP-mobilen 11,4 miljoner besök per månad 2016, medan op.fi hade 10 miljoner besök per månad.

Mobiltjänsterna i centrum av utvecklingen

I samband med att OP lanserade kontaktlös betalning med Pivo, blev OP den första banken i Finland som lanserade kontaktlös mobilbetalning. Dessutom lanserade OP två tjänster för företagskunder, Pivo Kassa och OP-företagsmobilen, samt Pivo Junior för barn och unga.

 

Initiativet Familjeextra som stöd i början av ett nytt liv

I april lanserade OP initiativet Familjeextra, där babyfamiljer erbjuds produkter och tjänster som underlättar familjens vardag såsom gratis försäkringar och amorteringsfrihet.

På väg mot ett flerbranschföretag

Förvaltningsrådet vid OP Gruppens centralinstitut fastställde i juni OP Gruppens strategi och de strategiska målen på grupplanet. OPs mål är att gradvis förändras från en ren finansaktör till ett flerbransch- och tjänsteföretag med gedigen finanskompetens i den digitala tiden. Strategin lyfter fram utvecklingen av kundupplevelsen genom att digitalisera tjänster och funktioner.

 

60 kolbolag uteslöts som placeringsobjekt

I slutet av 2015 meddelade OP att kolbolagen utesluts från de aktiva placeringarna. Kartläggningen av kolbolagen blev klar i juli, och som ett resultat av slopade OP 60 bolag från sina placeringsobjekt. Det här innebär att sådana företags aktier eller ränteinstrument inte i fortsättningen kan ingå i OPs fonder med aktiva, direkta placeringar.

Utvidgning i hälso- och välfärdsbranschen

OP Gruppen öppnade sitt andra sjukhus i Tammerfors. Omasairaala Oy bytte namn till Pohjola Hälsa Ab i samband med att sjukhuset öppnades. Under 2017–2018 öppnas nya Pohjola Sjukhus också i Uleåborg, Åbo och Kuopio.

 

OP övergick från Finansbranschens centralförbund till Palta

OP Andelslags förvaltningsråd beslöt 28.9 att OP Gruppen utträder ur Finansbranschens centralförbund (FC). OP blev medlem i Arbetsgivarna för servicebranscherna, Palta, från och med 1.1.2017. OP förstärker också sin egen intressebevakning.

Rekordstora donationer till universiteten

OP vill försäkra Finlands framgång på lång sikt. OP deltog i universitetens kapitalinsamling med en rekordstor donation på sammanlagt 6,3 miljoner euro. Det totala beloppet består av donationer från andelsbankerna och centralinstitutet.

 

Det första steget inom mobilitetsbranschen

OP satte fart på övergången till ett tjänsteföretag genom att offentliggöra tjänsten Kulku, OPs första steg inom mobilitetsbranschen. Tjänsten Kulku ger konsumenter och småföretag i huvudstadsregionen möjlighet att köra elbilar till en månadsavgift utan bekymmer för ägande, behov av stora engångsinvesteringar eller spekulationer över att bilen minskar i värde.

100 år av frivilligarbete

Finlands 100-årsjubileumsår till ära fortsätter OP serien Finland framåt-initiativ med ett stort frivilligarbetsprojekt. OPs gåva till det hundraåriga Finland är hundra år av frivilligarbete. OPs alla 12 000 anställda får på arbetstid under en dag delta i frivilligarbete. OP uppmanar också andra finländare att delta i frivilligverksamhet för hundra år. I januari 2017 öppnades en ny webbplats för förmedling av frivilligarbete, Hiiop100.fi, som för samman dem som behöver och dem som erbjuder frivilligarbete.