Samhällsansvar och GRI

Höjdpunkter i samhällsansvarsarbetet 2016

 

 

 

 

En ESG-enhet för kapitalförvaltning
inrättades

Kolbolagen
uteslöts

Equator Principles-
principerna
undertecknades

 

 

100 % förnybar
elenergi
i Vallgård

Den första
bestyrkta
GRI-rapporten 

En rekordsumma på
6,3 miljoner donerades
till universiteten 

 

Revisioner av
samhällsansvaret
för upphandlingspartner

Reformen av
samhällsansvars- programmet inleddes

Väsentlighetsanalysen uppdaterades & 
Intressentgruppsenkäten

 

 

Projektet
100 år
av frivilligarbete www.hiiop100.fi

Målen för hållbar
utveckling (SDG) sammanjämkades med
OPs mål för
samhällsansvaret

Finland framåt-
initiativ:
Placera i Finland,
Familjeextra,
Efsi-finansiering