Strategi

Modell för värdeskapande

I egenskap av en kooperativ grupp påverkar vår verksamhet i Finland olika intressegrupper på ett omfattande sätt, både lokalt och riksomfattande. Vår verksamhet styrs av en dubbelroll och vår framgång mäts i hur vi lyckas i både vår affärsrörelseroll och i vår samhälleliga roll.

 

Siffrorna beskriver läget vid slutet av 2016.