Strategi

Finansbranschen omformas av flera megatrender och förändringsfenomen

Finansbranschen är mitt i en stark och snabb digital brytning. I och med brytningen får branschen hela tiden ny branschöverskridande konkurrens. Regleringen frigör konkurrens ännu mer och öppnar upp bankernas kunddata till tredje parter. När konkurrensen ökar och blir mer globaliserad, kräver kunderna en lika smidig och behändig tjänsteupplevelse som de har blivit vana vid då de använder de bästa internationella företagens tjänster. Då det gäller att erbjuda en kundupplevelse, konkurrerar OP inte längre med endast finansaktörer.

När kunderna får fler alternativ och det är lätt att byta tjänsteleverantör, förutsätter kunderna ännu smartare och mer proaktiv betjäning dygnet runt. Kunderna och övriga intressegrupper förväntar sig också att företagens verksamhet är ännu mer transparent och ansvarsfull. I sina val betonar kunderna sin egen värdegrund.

Finansbranschen utmanas också av en samhällelig brytning, som har att göra med till exempel en åldrande befolkning, befolkningsgruppernas olikvärdighet samt en långsam ekonomisk tillväxt. Tjänsteleverantörer ska kunna svara på olika kundsegmentens behov där kunderna befinner sig. Finansbranschen kan hitta nya källor för tillväxt genom att trygga välståndet, tillhandahålla hälsotjänster och erbjuda seniortjänster.

De megatrender och fenomen som styr utvecklingen har komplicerade kopplingar till varandra. OP följer proaktivt med förändringarna i omvärlden och söker modigt tillväxtmöjligheter på det förnyade finansfältet. Med vår nya strategi strävar vi efter att svara på omvärldens utmaningar och att ta del av de möjligheter som den erbjuder.